Yhteisökuorotoiminnasta iloa ja aktiivisuutta hoivakoteihin syksyllä 2023

Pirkanmaan kuorokeskuksen yhteisökuoro-projekti pyrkii pirkanmaalaisten asukkaiden hyvinvoinnin kehittämiseen kuorolaulun keinoin. Projektin toteuttaa kuoronjohdon ammattilaiset, ja tavoitteena on levittää yhteisökuorotoiminnan eri toteutusmuotoja Pirkanmaan alueella. Projektia rahoittaa Operaatio Pirkanmaa palvelukodeissa tapahtuvat toiminnan osalta vuosien 2023-2024 aikana.

Nokialla Esperi Iiriksessä ja Esperi Tapiossa toteutettiin syksyllä 2023 yhteisökuorotoimintaa ja henkilöstön koulutusta toiminnan järjestämiseen. Iiriksen ja Tapion henkilökunnan edustajien toiveesta koulutukset pidettiin heille yhteisesti. Ensimmäinen koulutus järjestettiin 25.10.202, jossa käytiin läpi yhdessä laulamisen ja musiikkitoiminnan hyötyjä, materiaaleja ja välineitä toiminnan toteuttamiseen ja koulutukseen osallistujien toiveita ja ajatuksia musiikkitoiminnasta ja myös musiikin hyödyntämisestä hoivatyössä.

Molemmissa hoivakodeissa pidettiin marras-joulukuun aikana 4 yhteisökuorotuokiota. Tuokioita olivat vetämässä kuoronjohtajat Maija Halme ja Kaisa Tienvieri. Esperi Iiriksessä kaikkiin tuokioihin osallistui noin 20 asiakasta ja lisäksi noin 3 henkilökunnan edustajaa. Esperi Tapiossa kaikilla kerroilla osallistujia oli noin 10 asiakasta ja lisäksi henkilöstöä noin 3-5. Tuokioissa nähtiin, että asiakkaat lähtivät aktiivisesti mukaan yhteisiin lämmittelyharjoituksiin, yhdessä laulamiseen ja muihin harjoitteisiin, esimerkiksi liikkumiseen musiikin tahdissa. Joillakin kerroilla oli myös mukana yksittäisiä asiakkaiden luona vierailevia läheisiä.

Laulu ja liike yhdistyvät yhteisökuorossa. Kuvassa Esperi Iirisläisiä Nokialta.

Neljän yhteisökuorotuokion jälkeen pidettiin vielä Iiriksen ja Tapion henkilöstöille yhteinen koulutus 14.12.2023. Koulutuksessa käytiin läpi työntekijöiden huomioita yhteisökuorotuokioista ja suunniteltiin yhdessä, miten jatkossa työntekijät voivat järjestää musiikkitoimintaa itse. Työntekijöiden yhteisiä huomioita olivat, että yhdessä laulaminen oli asiakkaille iloa tuottavaa ja että asiakkaat osallistuivat yhdessä laulamiseen ja muuhun musiikkitoimintaan aktiivisesti muuntuneesta toimintakyvystä huolimatta. Laulutuokiot tuottivat työntekijöiden mielestä asiakkaille yhteenkuuluvuuden ja osallisuuden kokemuksia. Koulutuksessa pohdittiin käytännössä laulutuokioiden järjestämistä, materiaaleja, henkilöstön erityisosaamisen hyödyntämistä ja aikataulutusta. Heillä oli myös hienoja, käytännöllisiä ideoita musiikin hyödyntämiseen hoivatyön ohessa esimerkiksi asiakkaiden huoneissa.

Yhteisökuoroprojektin eri vaiheissa, erityisesti koulutuksiin liittyen ongelmana oli, että asiasta kiinnostuneet henkilöstön edustajat eivät välttämättä päässeet osallistumaan koulutukseen, esimerkiksi työvuoroista johtuen. Jatkossa olisikin tärkeää, että työpaikka olisi sitoutunut projektiin siinä määrin, että tämän tyyppisiä käytännön ongelmia ei syntyisi. Olisi hyvä pohtia myös, mikä olisi kaikkein luontevin ajankohta henkilöstön kouluttamiseen. Olisiko hyvä ajankohta esimerkiksi tiimipalaverin tai muun yhteydessä?

Palvelukotikuoro teidän kuntaan tai toimintayksikköön?
Vuoden 2024 aikana on vielä mahdollista saada Operaatio Pirkanmaan tuella palvelukotikuoro-toimintaa ympäri Pirkanmaata. Palvelukotikuoro-toiminta sisältää muusikoiden vetämät Palvelukotikuoro-tuokiot , työpajakoulutukset palvelukotien henkilökunnalle toiminnan vakiinnuttamiseksi , sekä työohjeistuksen kuinka palvelukotikuoroa voidaan toteuttaa tarvittaessa palvelukodeissa myös itse.

Ota rohkeasti yhteyttä: Pirkanmaan kuorokeskuksen tuottaja Susanna Ihanus,  info@kuorokeskus.fi tai Operaatio Pirkanmaan tuottaja Sipriina Ritaranta, sipriina.ritaranta@taidekaupunki.fi

Made by Tremedia
X