Kuorolaulusta hyvinvointia työyhteisöjen arkeen

›Pirkanmaan kuorokeskuksen syksyn uusi avaus eli Pirkanmaan yhteisökuoro-projekti pyrkii pirkanmaalaisten yritysten työhyvinvoinnin kehittämiseen kuorolaulun keinoin. Projektin toteuttaa kuoronjohdon ammattilaiset, ja tavoitteena on kokeilla ja mallintaa yhteisökuorotoiminnan eri toteutusmuotoja Pirkanmaan alueella. Rahoituksen projekti on saanut Taiteen edistämiskeskukselta.

›Toiminnan ytimessä ovat musiikin hyvinvointivaikutukset, työhyvinvointia edistävä toiminta, sekä kuoronjohtajien työllistäminen osaamisen kehittämisen ja näin toimintamahdollisuuksien laajentamisen kautta.

Ensimmäinen kuorotoiminta uudessa yhteistyöyrityksessä käynnistyi eilen 15.10. Goforella Tampereen toimipisteessä (kuvassa). Työpaikkakuorosta kiinnostuneita ehti ensimmäiseen tapaamiseen kahdeksan, mutta lisää väkeäkin on vielä harjoituksiin tulossa. Syksyn aikana kuoro mm. treenaa muutamia kappaleita esitettäväksi yrityksen omiin glögijuhliin. Goforella kuoroa vetää laulunopettaja Leila Saari (kuvassa keskellä).  Ensimmäisellä tapaamisella vielä sovittiin tarkempi toteutusaikataulu ja päästiin kuulostelemaan osallistujien laulutaustoja, ja tietenkin laulamaan mm. kaanoneita ja testaamaan rytmejä. Tästä on hyvä jatkaa mukavalla porukalla!

›Projektin aikana järjestetään:
a) neljä erimittaista taiteellista interventiota Pirkanmaan alueen yritysten henkilökunnalle.
b) kuoronjohtajille suunnatut työpajat yhteisökuorotoiminnasta, sekä
c) tehdään arviointikysely osallistujille ennen ja jälkeen interventioiden.

›Projektin tuloksena on mallinnettu ja vaikutuksiltaan arvioitu konsepti yhteisökuorotoiminnan toteutusvaihtoehdoista alueen kuoronjohtajien ja yritysten hyödynnettäviksi.

Made by Tremedia
X