Hankkeet

Pirkanmaan kuorokeskuksen alle kehittyy uusia konkreettisia, kuorokentää kehittäviä projektikokonaisuuksia, jotka pureutuvat tiettyyn kuorokulttuuria kehittävään alueeseen. Kuorokeskusverkoston kautta pirkanmaalaiset kuorotoimijat saavat ideansa kuuluville ja uusia hankkeita ja palveluita voidaan suunnitella esiin nousevien tarpeiden pohjalta.

Tampereen Kuoroakatemia

Tampereen Musiikkiakatemia on aloittanut Kuoroakatemiatoiminnan yhteistyössä Pirkanmaan kuorokeskuksen kanssa. Kuoroakatemiassa ammattilaiskuoro Tampere Cappellan laulajat ovat mukana TAMK Musiikin koulutuksen ja Tampereen konservatorion kuoronjohdon ja laulun ammattiopiskelijoiden koulutuksessa. Lisäksi kuoron laulajia osallistuu Tampereen konservatorion lapsi- ja nuorisokuoron opetukseen.

Kuoroakatemiatoiminta tähtää aina yhteiseen Kuoroakatemian iltalaulu -konserttiin Tampere Cappellan ja Tampereen konservatorion lapsi- ja nuorisokuoron kanssa.

Lisätietoja: markus.yli-jokipii(a)tuni.fi